Optimizacija sajtova

Sve o gradnji linkova

Gradnja linkova je neophodan međukorak ka cilju pojačanja uspešnosti, prometa i SEO optimizacije sajta. Za početak, postoje različite vrste taktika i opcija namenjenih isključivo za poboljšanje rangiranja na internet pretraživačima, koje ključno zavise od jačine spoljnih linkova. Za dugotrajnu efikasnost bloga je neophodan konstantan trud uložen u manuelnu gradnju linkova. Ona je smatrana nužnom i inovativnom, koliko i vremenski zahtevnom i teškom. Između ostalog, kompletna analiza SEO alata u vezi sa linkovima se može pronaći u SEO Studio alatkama koje se plaćaju.

Email outreach/Direktno kontaktiranje putem mejla

Outreach se smatra jednom od korišćenijih taktika gradnje spoljnih linkova. Ono podrazumeva direktno obraćanje blogovima koji su u sličnoj kategoriji kao Vaš sadržaj. Sve što je potrebno jeste pronaći dobre blog postove koji bi garantovali većom prometnošću linka koji nudite. Nakon što se prikupe svi potencijalni sajtovi, naredni korak jeste poslati im sažet i pristupačan mejl. Mejl je potreban da obuhvata link njihovog blog posta – kao i opis sadržaja vašeg linka koji nudite da bude prosleđen i korišćen. No, koliko god je tehnika outreach-a popularna, može se smatrati i veoma nepouzdanom opcijom. S obzirom na činjenicu da potencijalni blogeri – čiji inbox-i su prepravljeni mejlovima sa sličnim zahtevima – lako mogu preći preko i zanemariti outreach, postoje i druge opcije link building-a, koje ne zavise od direktnog kontaktiranja.

Guest blogging/Pisanje članaka kao gost na drugom sajtu

Još jedna vrsta poznatije opcije gradnje linkovao predstavlja guest blogging. Taktika guest blogging predstavlja pisanje članka kao gost drugom blogu koji se nalazi u sličnoj kategoriji članaka koje Vi nudite. Suština ove opcije jeste da nakon što ste kao gost pisali na blogu koji može doneti prometnost, link se može objaviti strateški ili u opis autora ili unutar članka. Takođe, vrlo je lako naći i mnoge strane blogove čija je svrha da traže druge gost blogere – sve što je potrebno jeste ukucati na pretraživaču “naziv teme na engleskom + intitle:write for us” — ali ova opcija je isključivo za blog postove na engleskom. Da bi se proširila gradnja naših regionalnih linkova, neophodno je kontaktirati lično blogere za moguću saradnju na međusobnim sajtovima.

Broken link building/Broken link tehnika

Broken link tehnika obuhvata pronalazak spoljnih linkova koji ne rade u člancima i ujedno direktno kontaktiranje blogera da zamene link sa Vašim sadržajem. Nefunkcionalni linkovi se lako mogu pronaći putem SEO besplatnih online alata ili produžetaka za Chrome, kao i zameniti možda već napisanim blog postom. Takođe postoji i mogućnost – nakon što otkrijete naziv linka koji ne radi – sami da napišete članak i predložite kao zamenu. Ova opcija gradnje linkova je efikasnija, zajedno sa činjenicom da sajt – koji poseduje link koji ne radi – svejedno mora zameniti dati spoljni link. Na taj način ujedno i daje prostor za uverenje kvaliteta koji nudite sa Vašim napisanim člancima.

Provera svakog ne-linkovanog linka/Nelinkovani pomen/Unlinked mentions

Postoje mnogi slučajevi kada Vaš članak ili sajt dat kao primer ili resurs, a da nije linkovan. Mnoge besplatne alatke na internetu mogu lako da reše taj problem tako što će pronaći kroz ceo pretraživač svaki pomen ili blog posta ili celokupnog datog sajta. Naredni korak bi bio poslati mejl autoru članka koji je spomenuo Vaš sadržaj.

Na sličan način se mogu i naći iskorišćene infografike, kao i ostale vrste vizuelnog sadržaja, bez datog linka – jednostavnom opcijom na Google pretraživaču za “reverse image search”, u kom se ubaci grafika i ubrzo budu navedeni svi blogovi koji su ikad iskoristili datu sliku.

Promocija relevantnih resursa/linkable assets

Plaćena promocija relevantnih resursa, tj. linkable assets-a, podrazumeva izloženost većem broju potencijalnih blogova koji bi iskoristili dati link. Relevantni resursi predstavljaju upravo šta im i ime kaže – solidni članci čija je svrha da privuku publiku. Oni obično ne sadrže bilo kakvu vrstu promocije, već su napisani isključivo da bi mogli da budu prosleđeni za dalju izloženost sajta. Plaćena promocija na socijalnim medijama može se podrazumevati malim korakom za dugotrajnu suštinu potrage potencijalnih blogera koji bi smatrali Vaš sadržaj korisnim. Reklame su vredne investicije za profesionalniju potragu širenja linkova i sigurne ekspozicije sa novim saradnicima. Neminovan je drugačiji pristup ovakvoj vrsti gradnje linkova – isključivo zato što ne podrazumeva lično kontaktiranje drugih blogera – već prikaz kvalitetnog članka koji drugi mogu automatski da procene.

Preoblikovanje sadržaja

Vremenski zahtevnija gradnja linkova uključuje i dodatni trud u preoblikovanju već napisanog članka. U taktiku koja je rasprostranjena sve više i više na internetu definitivno spadaju ilustracije i video snimci. Činjenica stoji da infografički prikaz, kao i video prikaz, privlače brže mnogo veću publiku isključivo zbog vremena koje je potrebno da im drži pažnju. Napor uložen u kreiranje dodatnog pregleda sadržaja na određenu temu može se smatrati isplativim – s obzirom na to da će dodatna publika podrazumevati i veću gradnju linkova. Takođe to podrazumeva i još jednu vrstu promocije, zato što će postojati više blogova koji će morati da uključe Vaš link u listu resursa.

Gradnja linkova na drugim platformama

Podrazumeva se da postoji mogućnost da se gradnja i širenje linkova na manje relevantnim i uobičajenim platformama može smatrati trošenjem vremena – uglavnom zbog činjenice da mnogi sajtovi automatski ne mogu da budu do neke mere pogodni, zato što se smatraju kao Nofollow linkovi. SEO studio takođe nudi u plaćenim alatkama opciju Kvalitetni linkovi, čija je svrha da prikaže podelu linkova koja uključuje i Nollow linkove datog sajta. No, koliko god ova opcija ne deluje efikasna u datom momentu, ona svejedno gradi publiku i daje priliku da širi linkove na mestima gde je velika verovatnoća da će oni biti iskorišćeni.

Kupovina linkova

Kupovina linkova stoji kao nepreporučena taktika – uzimajući u obzir da postoji čitava zabrana od strane Google-a za plaćene linkove. Postoje određene prednosti i mane kupovine linkova, isključivo zbog razlike u varijaciji cene. Isključivo zbog svega navedenog, plaćeni linkovi ne smatraju se prioritetom za gradnju spoljnih linkova.

U kontekstu posmatranja gradnje linkova, može se zaključiti da spoljni linkovi čine integralni deo uspešnog sajta. Različite taktike mogu pokazati drugačije rezultate – sve u zavisnosti od sadržaja i kvaliteta – što će neizostavno uticati na rangiranje na Google-u i ostalim pretraživačima. Otuda je moguće razmotriti da značaj link building-a ipak ostaje neophodan.

Prodaja proverenih i bezbednih linkova samo u našem e-shop-u!

Početak